header-image

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ LIVE ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Για το 6ο Smart Cities – Digital Citizens πατήστε εδώ

(Προσοχή για την χορήγηση βεβαίωσης είναι απαραίτητη η εγγραφή καθώς και η παρακολούθηση του συνεδρίου σε ποσοστό 80%, αν έχετε γραφτεί ήδη απλά συνδεθείτε με τους κωδικούς σας) 

Οι εργασίες του 5ου συνεδρίου Smart Cities – Digital Citizens  ολοκληρώθηκαν. Το υλικό θα διατεθεί σύντομα on demand

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν τις επόμενες ημέρες σε όσους παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του συνεδρίου.

Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Στον Μονόδρομο των «Έξυπνων Πόλεων» και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας

Loading…

Αγαπητές και Αγαπητοί Σύνεδροι και Συνεργάτες
Παρά τα πολύ δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οικονομία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι εφαρμογές τους και οι προκλήσεις που δημιουργούν, δεν σταματούν, ούτε περιμένουν.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ελληνικών Πόλεων και άλλων πολύ σημαντικών τομέων της χώρας όχι μόνο δεν μπορεί να περιμένει, αλλά η ενσωμάτωσή του στην καθημερινότητα γίνεται επιτακτική, καθώς αποτελεί ένα από ισχυρότερα «όπλα» για την ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και την πιο γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας.

Τα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ελληνικών Πόλεων, του Δημοσίου τομέα, των Επιχειρήσεων μαζί με την ανάπτυξη των Δικτύων 5G και άλλων σημαντικών Δράσεων και Έργων, αναδεικνύουν τον τομέα των «Έξυπνων Πόλεων» σε έναν από τους βασικούς παράγοντες εκσυγχρονισμού της χώρας.

Οι ελληνικές «Έξυπνες Πόλεις» μαζί με σειρά άλλους καίριους τομείς, όπως ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, οι Μεταφορές, η Διαχείριση Περιβάλλοντος, η Ενέργεια, κ.α στους οποίους ήδη οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, αποτελούν ήδη το επίκεντρο της Τοπικής και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στο ψηφιακό Συνέδριο Sm@rt Cities – Digit@l Citizens 2020 Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Πολιτικοί, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στελέχη της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, Πανεπιστημιακοί, Ερευνητές, εκπρόσωποι του «Smart Business», κ.α συναντώνται με ασφάλεια στο ετήσιο γεγονός των Ελληνικών «Έξυπνων Πόλεων», για να καταθέσουν και να συνθέσουν απόψεις, θέσεις και προτάσεις που θα επιταχύνουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας.

Με τιμή

​Γιάννης Χαλαβαζής
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στους κύριους στόχους του φετινού Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων σειράς Τεχνολογικών Τομέων, που καθορίζουν  το μέλλον και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Πόλης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Στην φετινή διοργάνωση θα επιχειρηθεί μέσω και των συμμετοχών εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να γίνει ουσιαστική αναφορά σε σημαντικούς τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού όπως: 

 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές από τα Ψηφιακά Τιμολόγια έως τις εφαρμογές του Internet of Things (IoT) και της Ευρυζωνικότητας σε σειρά τομέων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας δημοτικών υπηρεσιών με το Δημόσιο, τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις, μέσα από εξελιγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών. 
 • Το πλαίσιο των τεχνολογικών κανόνων και εφαρμογών που πρέπει να ακολουθήσουν οι Ελληνικές Πόλεις και Περιφέρειες στον σχεδιασμό της «Έξυπνης Στρατηγικής», στην ανάδειξη των «κυριάρχων» Τεχνολογιών που αναφέρονται συχνά στον σχεδιασμό και στις εφαρμογές των «Έξυπνων Πόλεων», όπως π.χ Big Data, Analytics, Λύσεις, βασισμένες στο Internet of Things, στο Cloud, στην αρχιτεκτονική MaaS [Mobility As A Service ], Υπηρεσίες Mobility Operations Management [ MSOP ], Αρχές Cost Benefit Analysis for Smart Cities Services, κ.α 
 • Το τεχνολογικό πλαίσιο αξιοποίησης των νέων πλατφορμών των Smart Cities για την ανάπτυξη εφαρμογών και άλλα θέματα που αναδεικνύουν άγνωστες και σημαντικές πλευρές του σχεδιασμού και της υλοποίησης υποδομών και εφαρμογών για τις ελληνικές «Έξυπνες Πόλεις».

 

Στο ψηφιακό 5ο Συνέδριο Sm@rt Cities – Digit@l Citizens θα αναπτυχθούν τομείς, που έχουν άμεση σχέση με:

 1. Την έναρξη της χρήσης Ψηφιακών Τιμολογίων και Ψηφιακών Φορολογικών Παραστατικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών. 
 2. Tο ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στον τομέα των «Έξυπνων Πόλεων» σε ευρωπαϊκά και διατομεακά προγράμματα, όπως πχ. Το Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπου έχει ενταχθεί η Δράση «Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και «Έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities). 
 3. Τα έργα και τις υλοποιήσεις με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα «Ορίζοντας» για την Έρευνα και την Καινοτομία από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν.
 4. Με την «Κυκλική Οικονομία» για την ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οικονομιών για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον. 
 5. Το πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 2 του νέου ΕΣΠΑ, όπου επιδιώκεται η στήριξη της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ΤΠΕ/ICT στους τομείς που αναδεικνύονται από την «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» και αφορούν στον Τουρισμό, Πολιτισμό, Εμπόριο, Ενέργεια, Αστικές Μεταφορές. Έξυπνες Εφαρμογές, κ.λπ.
 6. Επίσης με πιλοτικές εφαρμογές περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης των αστικών λειτουργιών, έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και τοπικής διοίκησης στις Ελληνικές Πόλεις και έργα που εντάσσονται στους τομείς: Smart Living, Smart Mobile Apps, Smart Local Government, Smart Building, Smart Energy, Smart & Eco Mobility κ.α

Οι Ομιλήτριες και οι Ομιλητές έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν εφαρμογές και πρακτικές που αφορούν συγκεκριμένα:

 • Στην Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Δήμων και Περιφερειών. Ανάπτυξη της τοπικής Επιχειρηματικότητας με αιχμή την Καινοτομία.
 • Στην Προστασία του Περιβάλλοντος και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
 • Στον Εκσυγχρονισμό ψηφιακών υποδομών για την αξιοποίηση προηγμένων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες – δημότες.
 • Σειρά τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν: Ψηφιακά Δίκτυα διανομής Υδάτων και Ενέργειας, Internet of Things, Ευφυείς Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ψηφιακές υποδομές και κατασκευή χώρων στάθμευσης, ψηφιακή ενημέρωση δημοτών, συνεργασία δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών και άλλοι τομείς με έμφαση την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών, κ.α
 • Την ενεργειακή διάσταση στις «Έξυπνες Πόλεις», τα ηλεκτρικά οχήματα και τα θετικά αποτελέσματα από την λειτουργία των νέων ενεργειακών υποδομών. 
 • Τους τομείς της νέας Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, της Εταιρικής Ευθύνης, του Τουρισμού και του Πολιτισμού στην ανάπτυξη των Ελληνικών Περιφερειών και Πόλεων.

Στο 5ο Συνέδριο Sm@rt Cities – Digit@l Citizens 2020 θα αναδειχθούν τομείς και παράγοντες ανάπτυξης και αειφορίας των Ελληνικών Πόλεων και θα δοθεί ιδιαίτερα έμφαση: 

 • Στις στρατηγικές και στις προτεραιότητες των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, αλλά και Επιχειρήσεων και Φορέων που δραστηριοποιούνται στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Στο χρηματοδοτικό πλαίσιο από τις Τράπεζες και τα Κοινοτικά προγράμματα
 • Στις Ψηφιακές Τεχνολογίες με τις οποίες αλλάζουν μορφή οι Ελληνικές Πόλεις
 • Στους τομείς που καλούνται να αξιοποιήσουν αποδοτικά οι Ελληνικές Πόλεις όπως: η Ενέργεια, τα Δίκτυα, οι Υποδομές, οι Οδικοί Άξονες, ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός και το Πολιτιστικό Περιεχόμενο κ.α
 • Στους νέους Τομείς που καλούνται να ενεργοποιηθούν οι Ελληνικές Πόλεις όπως η Επιχειρηματικότητα, η Κοινωνική Ευθύνη, η Καινοτομία, κ.α.   

Πρόγραμμα Εργασιών

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

09:30 – 09:45: Ψηφιακή Προσέλευση

09:45 – 10:00: Έναρξη Εργασιών A΄ Ημέρας

10:00 – 11:30: Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και Υποδομές στην υλοποίηση στοχευμένων υπηρεσιών προς τους δημότες

11:30 – 12:00: Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

12:00 – 13:30: Υλοποίηση Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εξοικονόμηση και αξιοποίηση φυσικών και οικονομικών πόρων

13:30 – 14:00: Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

14:00 – 14:45: Ανοιχτή Συζήτηση 1ης Ημέρας: Υπηρεσιακές και λειτουργικές μεταβολές στην Αυτοδιοίκηση μέσα από τις Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Συμμετέχουν Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, κυβερνητικοί και θεσμικοί παράγοντες, καθώς και στελέχη εταιρειών.

14:45 – 15:00: Συμπεράσματα – Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου Α΄ ημέρας

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

09:30 – 09:45: Ψηφιακή Προσέλευση

09:45 – 10:00: Έναρξη Εργασιών B΄ Ημέρας

10:00 – 11:30 : Θεσμικές Παρεμβάσεις και η Αξιοποίηση «εργαλείων» στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

11:30 – 12:00: Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

12:00 – 13:30: Οι σύγχρονες προκλήσεις στο Αστικό «έξυπνο» Περιβάλλον: City Logistics, Ηλεκτροκίνηση, Ψηφιακές Μετακινήσεις

13:30 – 14:00: Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση 

14:00 – 14:45: Ανοιχτή Συζήτηση 2ης Ημέρας: Οι δομικές και ποιοτικές αλλαγές στις Ελληνικές Πόλεις μέσω των Ψηφιακών Τεχνολογιών, 5G, IoT, Mobile Services. 

Συμμετέχουν Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, κυβερνητικοί και θεσμικοί παράγοντες, καθώς και στελέχη εταιρειών

14:45 – 15:00: Συμπεράσματα – Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου Β΄ ημέρας

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

09:30 – 09:45: Ψηφιακή Προσέλευση

09:45 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Γ΄ Ημέρας

10:00 – 11:30 : Οι Ψηφιακές «τομές» που αλλάζουν την κλασσική δομή της λειτουργίας των Ελληνικών Πόλεων 

11:30 – 12:00: Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

12:00 – 13:30: Η Ψηφιακή και Τεχνολογική Συμβολή στις Διοικητικές και Υπηρεσιακές λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

13:30 – 14:00: Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση

14:00 – 14:45: Ανοιχτή Συζήτηση 3ης Ημέρας:  Η Ελληνική «Έξυπνη Πόλη» στο σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων: Τα εμπόδια, οι χαμένες ευκαιρίες, οι διαχρονικές ελπίδες

Συμμετέχουν Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, κυβερνητικοί και θεσμικοί παράγοντες, καθώς και στελέχη εταιρειών.

14:45 – 15:00: Συμπεράσματα – Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου Γ΄ ημέρας

Υπό την Αιγίδα

Platinum Sponsors

Gold Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Supporters

Με την Υποστήριξη

Media Sponsors

   ⎆ Help Desk e-expo: 2102122144